Camino Day 30

Day 30 – Camponaraya to Trabadelo

Camino Day 29

Day 29 – El Acebo to Camponaraya

Camino Day 28

Day 28 – Rabanal del Camino to Al Acebo

Camino Day 27

Day 27 – Murias de Rechivaldo to Rabanal

Camino Day 26

Day 26 – Astorga to Murias de Rechivaldo